Mmlim14's Blog

Ang Kalayaan Ng Pilipino

Posted on: October 17, 2012

Ang isang malaking tema na mikikita natin sa Noli Me Tangere ay tungkol sa kalayaan. Ginawa in Rizal ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo para maiparating niya sa ibang bansa ang kanyang pangarap na makalaya ang Pilipinas at ang mga Pilipino sa kanilang paghihirap noon. Ang temang ito ay makikita rin sa ibang mga nobela, kanta, tula at iba pang akdang pampanitikan. Mauugnay pa natin ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal sa ating kasalukuyan na panahon dahil ang tema na nakikita sa loob ng nobela kapag ito ay binasa ay makikita pa rin natin ngayon sa ibang mga akdang pampanitikan na sinusulat ng mga tao at sa ibang mga sitwasyon na makikita natin sa ating lipunan. Ang isang halimbawa na magpapakita sa atin na totoo ito ay ang tulang “Universal Freedom Is……” na gawa ni George Krokos.

 

Ang tulang “Universal Freedom Is……” ay mauugnay ko sa nobelang Noli Me Tangere na gawa ni Jose Rizal. Makikita natin na magkatulad ang tema ng tula at ang isang tema ng Noli. Ang pinaguusapan sa tulang ito ay ang kalayaan at karapatan ng mga tao. Nakikita natin sa tula ang iba’t ibang klase ng kalayaan na kailangan ng mga tao. Ang ibang mga halimbawa nito ay ang kalayaan sa pagkaalipin at ang karapatang mamuhay. Mauugnay ko ito sa Noli Me Tangere dahil makikita rin natin sa mga sulat ni Rizal ang kanyang pangarap na magkaroon ng kalayaan ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Makikita natin ang pangarap na ito sa iba’t ibang mga bahagi ng Noli. Ang isang halimbawa nito ay noong pinaguusapan nila Elias at Ibarra ang mga masasamang bagay na gusong palitan ng mga naghahanap ng reporma sa bayan. Sinabi rito na dapat mawala ang Guwardiya Sibil at ang mga kura at kumbento dahil ang mga ito ay nagdadala ng kasamaan at paghihirap sa mga tao ng bayan. Ang gusto ng mga inuusig ay magkaroon ng rebolusyon para sila ay makapaghiganti sa mga ginawa ng Guwardiya Sibil at ng mga kura. Makikita natin dito ang tinig ng mga inuusig. Gusto nilang magkaroon ng kalayaan mula sa mga abuso ng Guwardiya Sibil at ng kura. Ang ibang klaseng kalayaan na hinihingi ng tula ay ang kalayaan na makalaya sa pagiging alipin, ang kalayaan para mag-isip nang mag-isa at ang kalayaan na mamuhay muli sa kinabukasan. Makikita rin natin ang karapatan na magmahal sa tulang ito. Maaari rin itong maugnay sa Noli Me Tangere dahil makikita natin sa nobela ang pagmamahal nina Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara. Makikita natin sa Noli na pinipigilan si Maria Clara na ibigin si Ibarra dahil sinasabi ng mga tao na siya ay isang masamang tao at masasaktan lamang si Maria Clara kapag kinsal ang dalawa. Hanggang sa katapusan ng nobela, makikita natin na minhal pa rin ni Maria Clara si Ibarra kahit na sinasabi ng lahat na si Ibarra ay dapat niyang kalimutan. Sa hulihan ng Noli, sinabi niya kay Padre Damaso na papasok na lamang siya sa kumbento o magpapakamatay dahil nawala na si Ibarra sa buhay niya at wala na siyang ibang mamahalin. Ang mga ito ay halimbawa lamang sa ilan sa mga tema ng Noli Me Tangere na mauugnay sa tulang “Universal Freedom Is……” na gawa ni George Krokos.

 

Nakikita natin na ang Noli Me Tangere ay mahalaga pa rin ngayon dahil ang mga tema na nakikita rito ay pinaguusapan pa rin sa ating panahon. Kahit na may ilang taon na ang nakalipas noong isinulat ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal, mahahalaga pa rin ang mga pinaguusapan dito. Maaari pa natin gamitin ang mga tema na makikita natin sa isang nobela na ginawa noong panahon ng mga Kastila. Hindi ito mawawala sa atin dahil hanggang ngayon, ang mga sitwasyon na nakikita natin dati ay nagaganap pa rin sa lipunan natin ngayon. Sa ating kasalukuyan, makikita natin ang ibig na magkaroon ng kalayaan at karapatan sa paglalaban ng mga tao sa ginagawang “Cyber Crime Law” ng pamahalaan. Pinaglalabanan ng mga tao ang kanilang karapatan sa internet. Nakikita rin natin ngayon ang tema tungkol sa karapatang mahalin ang kahit sino. Ang isang halimbawa nito ay ang pagmamahal ng isa’t isa kahit na may maraming nagsasabi na hindi dapat kayong magmahal. Tayong lahat ay may kalayaan at karapatan para mahalin ang kahit sino at hindi dapat natin isipin ang mga sinasabi ng iba. Ang mga tema na nakikita natin sa loob ng nobela ay hindi mawawala dahil hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang mga ito sa pagsusulat ng mga akdang pampanitikan. Nakikita pa rin natin ngayon ang mga temang ito sa totoong buhay dahil mayroong mga sitwasyon na makikita ang mga temang ito. Dahil dito, dapat natin bigyan ng halaga ang pag-aaral at pagbasa ng nobelang ito. Ang Noli Me Tangere ay hindi dapat kalimutan dahil marami pa tayong maaaring matutunan sa pagbabasa nito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: