Mmlim14's Blog

Noli Me (Me) Tangere

Posted on: August 14, 2012

Ang nagawa kong meme ay tungkol sa ginawa na pagkain ni Sisa para sa kanyang mga anak at kung ano ang nangyari noong dumating ang kanilang tatay. Sa meme na ito, ipinapakita na gumawa si Sisa ng masarap na pagkain para sa kanyang mga anak na si Basilio at Crispin. Alam natin na naghirap si Sisa para lamang makakain nang masarap na pagkain ang kanyang mga anak. Pero kahit na ginawa ni Sisa ang lahat na ito para sa kanyang anak, kinain lamang ito ng kanyang asawa at umalis na siya. Bago rin siyang umalis, sinabi rin niya kay Sisa na tirhan siya ng pera na naipon ng kanyang mga anak habang sila ay nagtratrabaho. Sa sitwasyon na ito, maari nating makita ang pagkawalang kapangyarihan si Sisa at ang pag-abuso ng asawa ni Sisa sa kanya at ang kanyang mga anak na si Basilio at Crispin. Maari rin nating makita ang sitwasyon na ito sa ating kasalukuyan. Si Sisa ay nagsisimbolismo sa ibang mga kababaihan na naaabuso at hindi makapagsabi ng gusto nila. Kahit na mabait na tao siya, si Sisa ay nagdurusa at hindi makagawa ng mga gusto niya kahit na mabuti ang kanyang mga rason. Ang asawa ni Sisa ay nagsisimbolismo ng mga taong nag-aabuso at walang pakialam sa ibang tao. Nakita natin ito noong kinain lang niya ang pagkain na dapat kakainin ng kanyang mga anak na galing sa pagtratrabaho. Ang sitwasyon na ito ay isang halimbawa rin ng hindi mabuting magulang at ang nagiging epekto nito sa mga bata. Ang tatay nina Basilio at Crispin ay mahilig magsugal. Hindi na siya nagtratrabaho at ang anak na lang niya ay ang nagtratrabaho para makakuha ng pera para sa kanilang pamilya. Pero kahit na nakakakuha ng pera ang dalawang anak, kinukuha pa ito ng asawa ni Sisa para magamit sa kanyang pagsusugal. Ang nanay naman nila, ay hindi rin mabuti, pero iba ang rason kung bakit. Si Sisa ay hindi isang mabuting ina dahil kahit na naaabuso na sina Basilio at Crispin ng kanilang tatay at sa simbahan, wala siyang ginawa para matulungan sila. Nakikita natin sa meme na noong dumating ang kanyang asawa, walang ginawa si Sisa para pigilin ang kanyang asawa sa pagkakain ng mga inihanda na pagakin para sa kanyang mga anak. Makikita rin natin sa ibang mga parte ng Noli Me Tangere ang pagiging mahina si Sisa. Kahit na mahal na mahal ni Sisa ang kanyang dalawang anak, wala siyang magawa para matulungan sila sa kanilang sitwasyon. Dahil dito, napipilitan sina Basilio at Crispin na magtrabaho para makakuha ng pera para sa kanilang pamilya. Sa ating kasulukuyan, marami ring pamilya ang may ganitong sitwasyon. Ang mga magulang ay hindi nakakapag-alaga nang mabuti ang kanilang mga anak at dahil dito, sila ay napipilitan na makapag-alaga sa sarili at hindi sila nagiging depende sa kanilang mga magulang. Dahil dito, napipilitan ang mga bata na tumanda na mas mabilis. Nakita natin sa usapan nila Basilio at Crispin na mas gusto nilang magkasakit kaysa magtrabaho sa simbahan. Nakita rin natin kung ano ang ibig ni Basilio. Ibig niya na mas tumanda na siya para pwede na siyang pumunta sa mga bukid at gumawa nang mahirap ng gawain para mapaaral niya ang kanyang kapatid at para matulungan niya ang kanyang nanay. Nakikita natin dito ang pagkakaroon ng isip nang matanda kahit na bata pa lamang si Basilio. Iniisip na niya kung ano ang mga plano niya para umunlad at mas bumuti ang buhay ng kanyang pamilya kahit na dapat ang kanyang tatay ang gumagawa nito. Hindi ito tama dahil ang mga bata ay dapat magkaroon ng tiwala sa kanilang mga magulang at ang mga magulang ay ang nag-aalaga ng kanilang mga bata at hindi baliktad. Ang mga magulang ay may responsibilidad na alagaan ang kanilang mga anak. Hindi dapat natin sundin ang halimbawa ng mga magulang nila Basilio at Crispin. Wala nang pakialam ang tatay nila sa kanila at ang kanilang nanay. Wala na siyang ginawa kundi magsugal at ubusin ang kanyang pera. Nakita natin na noong natapos na siyang kumain, hindi na nita gustong makita ang kanyang mga anak at sinabi lang niya na magtira lang ng isang piso mula sa pinaghirapan ng kanyang mga anak para sa kanya. Ang nanay naman ng dalawa ay walang kapangyarihan sa bahay at hindi nakakapagalaga nang mabuti sa kanyang mga anak. Noong kinain ng tatay ng mga bata ang pagkain, walang ginawa o sinabi si Sisa para pigilin ito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: