Mmlim14's Blog

SI Rizal Ngayon

Posted on: July 21, 2012

Si Dr. Jose Rizal ay ang ating pambansang bayani. Siya ay nagsulat ng dalawang nobela na nagpapakita sa buong mundo ang kalagayan ng Pilipinas noong nandito ang mga Espanyol at ano ang mga epekto nito sa Pilipinas. Noong, nabasa ito ng mga tao, namulat ang kanilang mga mata sa mga nangyayari sa kanila at lumban sila para sa kanilang kalayaan. Ito ay isang dahilan kung bakit alam na alam natin si Jose Rizal, pero dapat din nating alalahanin ang iba pa niyang sinulat noong buhay pa siya dahil ang lahat ng mga ito ay may matuturo sa atin lahat.

Sa tingin ko, mahalaga pa pag-aralan ang buhay at mga gawa ni Jose Rizal dahil maraming matuturo ito sa mga kabataan. Makikita natin sa buhay ni Rizal ang pagiging makabayan at pagmamahal sa sariling bayan. Noong bata pa lamang siya, ginawa niya ang tulang, “Sa Aking Mga Kabata.” Sa isang linya ng tulang ito, sinasabi ni Rizal na ang sinuman na hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. Ang sinasabi nito na dapat mahalin natin ang wikang Pilipino. Nakita natin dito na kahit bata pa lamang si Jose Rizal, napapakita na niya na mahal na mahal niya ang sarili niyang wika. Sa liham rin ni Jose Rizal sa mga dalaga sa Malolos ay may mga matutunan tayo. Sinulat ni Jose Rizal ang liham sa mga dalaga sa Malolos para sabihin sa kanila na dapat nilang paglabanan ang kanilang karapatan mag-aral. Ang layunin ni Rizal sa kanyang sulat ay dapat makakuha ang mga dalaga ng Malolos ng karapatan para matuto. Noong panahon na iyon, ang mga pari ay ang isang problema sa pagtutpad ng sinabi ni Rizal dahil ayaw nila na makapag aral ang mga Pilipino. Ito ay dahil ayaw nilang malaman ng mga Pilipino ang mga masasamang ginagawa nila sa ating bayan. Ang isa pang mensahe na makukuha natin sa liham ni Jose Rizal sa mga dalaga ng Malolos ay ang pagtrato ng lahat ng mga tao nang pantay-pantay. Ang isa pang akda na nasulat ni Jose Rizal ay ang Katamaran ng mga Pilipino. Sa akda niyang ito, naipapakita ni Rizal ang mga dahilan ng katamaran ng mga Pilipino. Marami sa mga nabanggit ni Rizal na dahilan ay hindi kasalanan ng mga Pilipino, pero kasalanan ng mga Kastila. Naging tamad ang mga Pilipino noong nakita nila kung paano namuhay ang mga Kastila dito sa Pilipinas. Ipinakita ni Rizal sa kanyang akda na ang mga Kastila ay walang sipag at tiyaga sa kanilang gawain. Ang isa pang dahilan kung bakit naging tamad ang mga Pilipino ay dahil sa mga ginagawa ng pamahalaan. Noon, pinipilit ng pamahalaan ang mga magsasaka ibenta sa kanila ang mga tanim nila sa mababang presyo lamang. Dahil dito, naging tamad ang mga Pilipino gumawa ng trabaho nila. Maliban sa mga ito, may iba pang mga dahilan kung bakit naging tamad ang mga Pilipino. Ang ilan dito ay ang pagsusugal, siesta at iba pa. Sa akdang ito, sinasabi ni Rizal na dapat maging masipag ang mga Pilipino at huwag natin sundin ang mga masasamang impluwensiya ng mga Kastila. Noong isinulat ni Jose Rizal ang kanyang Huling Paalam, gusto niyang ipakita na mahal na mahal niya ang kanyang bayan na handa siyang mamatay para sa ito. Nakita rin dito ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Nakikita rin natin dito ang pangarap ni Jose Rizal para sa Pilipinas. Ang ibig niya para sa bansa ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino para sa isang layunin. Noong na basa ko ang mga akda ni Rizal, marami akong natutunan. Natutunan kong maging masipag at huwag maging tamad. Dahil din kay Rizal, natuto ko ring maging mas makabayan at dapat pahalagahan ang aking edukasyon para ako ay makatulong sa sarili kong bayan. Maiikumpara pa rin natin ang panahon natin ngayon sa lipunan ni Rizal kahit na may pagbabago na ngayon. Ito ay dahil nakikita pa rin natin ngayon ang pagiging tamad ng mga Pilipino. Nakikita rin natin ang pagkakakulang sa pag-aaral dahil maraming mga bata ngayon ay hindi nagkakaroon ng oportunidad para mag-aral. Sa kasalukuyan, maaari kong isabuhay ang mga mensahe na sinasabi ni Rizal sa kanyang mga akda dahil maraming oprotunidad para gawin ito. Maari ko itong gawin sa pag-aaral nang mas mabuti para sa kinabukasan, maari akong makatulong sa pag-uunlad ng Pilipinas. Maari ko ring isabuhay ang mensahe ni Rizal na huwag maging tamad sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at huwag maging tamad sa aking pag-aaral. Susubukan kong gawin ang lahat para sa pag-uunlad ng aking bansa.

Para sa akin, hindi dapat nating ipatuloy ang pag-aaral kay Jose Rizal at huwag itong tanggalin sa kurikulum. Ito ay dahil marami pa tayong maaaring matutunan sa kanyang buhay at mga akda. Si Jose Rizal ay napakahalaga para sa ating mga Pilipino at sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon, maaari pa nating isabuhay ang mga mensahe ng kanyang mga akda.

Advertisements

1 Response to "SI Rizal Ngayon"

Mabuti naman at marami kang natutunan sa kanyang mga isinulat. Ngunit napansin kong mga kaguluhan ang iyong sinabi sa huling bahagi ng sanayasay “Para sa akin, hindi dapat nating ipatuloy ang pag-aaral kay Jose Rizal at huwag itong tanggalin sa kurikulum. Ito ay dahil
marami pa tayong maaaring matutunan sa kanyang buhay at mga akda.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: