Mmlim14's Blog

Si Shakespeare Ngayon

Posted on: October 4, 2011

Ang dulang William ni Ron Capinding ay ipinilabas ng Philippine Educational Theater Association (PETA) ay tungkol sa limang estudyante (Richard, Estella, Erwin, Sophiaa at TJ) at ang inaaral nila ngayon sa klase nila sa Ingles ay tungkol kay William Shakespeare. Sa araw na kailangan nilang ipamahagi sa klase kung ano ang natutunan nila tungkol kay Shakespeare, wala sa kanila ang nakagawa ng kanilang takda dahil sabi nila na ito ay masyadong mahirap. Nagalit ang kanilang guro at sinabi niya na lahat sila ay magsasabi ng isang parte mula sa mga dula ni William Shakespeare. Kapag hindi nila nagawa ito, lahat sila ay babagsak sa klase nila sa Ingles. Sa dulang ito, ang limang pangunahing tauhan ay may iba’t-ibang mga problema tungkol sa kanilang mga buhay at pamilya. Nagtulungan sila para magawa ang kanilang proyekto at habang ginagawa nila ito, nagtutulungan rin sila sa isa’t-isa para makahanap ng solusyon sa mga problema nila. Sa pagtatapos ng dulang ito, ang lahat ng mga problema ng mga pangunahing tauhan ay naayos dahil sa pag-aaral ng mga dula ni William Shakespeare at silang lahat ay naging mas malapit na kaibigan.

Nakikita natin sa dulang William na ang mga kabataan ngayon ay wala nang alam sa mga magagandang nagawa sa mga panahon na nakaraan na. Sa pagtatapos ng dula, nakita na ang mga tauhan ay nakaalam na ang kahalagahan ni William Shakespeare sa panahon noon at nalaman rin nila ang kanyang kahalagahan sa ating kasulukuyan. Ang tema na makikita sa dulang ito ay huwag tayo mawalan ng pag-asa at gawin ang lahat para maabot ang ating mga layunin. Matutuklasan ito noong naayos na ang mga problema ng mga pangunahing tauhan sa dula dahil hindi sila sumuko at nagawa nila ang lahat para masolusyonan ang mga problema nila. Makikita rin ang tema ng pagtutulungan sa isa’t-isa para maabot ang inaasahang layunin. Ito ay masasabi ko dahil nakita sa dula na ang mga pangunahing tauhan ay nagtulungan sa isa’t isa at naayos nilang lahat ang sari-sariling mga problema nila sa dula.

Ang dulang William ay napapanahon dahil noong napanood ko ito, ako ay nakaugnay sa mga tauhan ng dula. Ang mga naramdaman ng mga pangunahing tauhan noong pinapanood ko ang dulang ito ay pareho sa mga nararamdaman ko kapag mayroon akong mahihirap na mga proyekto na kailangan kong gawin para sa aking eskuwelahan. Sa tingin ko, ang kabataan ngayon ay makakaugnay sa mga problema ng mga pangunahing tauhan sa dula. Napapanahon ang mga tauhan sa dulang William ang mga gawa ni William Shakespeare para mas lalo nating maintindihan ang mga ito. Sa tingin ko, dapat itong panoorin ng lahat ng mga kabataan na nahihirapan mag-aral tungkol kay Shakespeare dahil ito ay isang oportunidad na hindi dapat nilang palampasin dahil ito ay isang malaking tunlong para mas maintindihan nila ang mga dula ni Shakespeare at iba’t ibang bagay tungkol sa kanyang buhay. Ang dulang William ay isang nakakatawa na gawa ni Ron Capinding at kahit matanda man o bata, magugustuhan ito ng lahat ng manonood.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: